úterý 20. září 2011

Demo interaktivního výpisu pro Českou Spořitelnu

Pro potřeby prezentace interaktivních výpisů v České spořitelně jsem provedl úpravu námi používaného příkladu právě do jejich vzhledu.

Došlo k těmto úpravám:
  • obrázek v hlavičce výpisu (pomocí nástroje GIMP), 
  • úprava kaskádových stylů hlavní nabídky, 
  • změna reklamního baneru na produkt ČS,
  • "platební tlačítko" na objednání pojištění

Výsledek můžete posoudit:

Proběhnul seminář na téma Interaktivní výpisy a el. formuláře

Dne 15.9. proběhnul seminář na téma Interaktivní výpisy a el. formuláře. Účast byla velice hojná. Seminář navštívilo přes třicet představitelů společností jako Český telekomunikační úřad, UniCreditBank, ČSOB, Komerční Banka a.s. a další.

Na začátku semináře byl přítomným vznesen dotaz, zda mají zájem spíše o elektronické formulář nebo interaktivní výpisy. Protože byl mnohem větší zájem o elektronické formuláře, upravili jsme program tak, aby se větší část semináře týkala právě jich.

Po krátkém úvodu, ve kterém jsem pojednal moderním způsobu komunikace společnosti se svými zákazníky (tzv. B2C komunikace), jsme se věnovali ukázkám elektronických formulářů. Jednak jsme představili vlastnosti a schopnosti formulářů, tak jsme lehce zabrousili do jejich vývoje. Na přání účastníků jsme se věnovali i jejich zpracování v definovaném workfollow (ADEP WorkSpace). Poté následovala krátká přestávka.Po skončení přestávky přišly na řadu interaktivní výpisy - bylo zřejné, že účastníky zaujaly více. Důvody byly dva:
  • Technologie interaktivních výpisu je atraktivnější téma týkající se "obyčejných lidí".
  • Interaktivní výpisy jsou relativně nový, veřejnosti málo známy koncept. 
Ukázali jsme si příklad výpisu z banky (konkrétně Komerční banky) se všemi jeho schopnostmi a vlastnostmi, které by získal při převedení do interkativního výpisu. Diváci ocenili jeho přehlednost (řazení transakcí, přepínání detailů), tak i schopnost pojmout výpočetní nástroje (kalkulačka hypotéky, úvěru) a interakci s bankovním systémem (chat přímo z výpisu, provedení platby).Poslední zkrácená část se věnovala produktu stojícím na pozadí výpisů a formulářů - Adobe Digital Enterprise Platform. Ukázali jsme si jeho prostředky pro řešení bezpečnosti, workfollow, komunikace a další.

Na závěr semináře proběho tradiční hodnocení semináře účastníky s následným slosováním o drobné dárky. Podle ohlasů většiny návštěvníhů se seminář velice líbil a přinesl jim mnoho zajímavých informací v podobě živých ukázek i přínosných teoretických informací.

pondělí 12. září 2011

Employee Directory v podikovém prostředí

Inženýři společnosti Adobe vytvořili pro prostředí AIR sadu demonstrativních aplikací. Jednou z nich je Employee Directory - jednoduchý nástroj pro rychlé vyhledávání zaměstnanců. U každého uživatele jsou navíc zobrazeny užitečné informace o oddělení, telefonním čísle a místu pracoviště.

Aplikace načítá údaje s csv souboru, je však připravena napojit se i na jiné  datové zdroje.


Z výzkumných důvodu bylo potřeba osvojit si tento typ Adobe technologií. Employee Directory nám pro tyto účely velmi dobře posloužila - jedná se o užitečnou uživatelskou utilitu s dostupnými zdrojovými kódy snadno napojitelnou na existující podnikové systémy.

Během několiká málo dní (včetně výzkumu) byl vytvořen prototyp postavený na SOA architektuře, který načítá informace o zaměstancích z našeho podnikového systému pomocí WebServices.
Jako mezičlánek pro přístup k zaměstnaneckým datům byl vytvořen jednoduchý modul v Javě zvaný EDService, který je napojený na databázi a údaje vystavuje pomocí WebServices. Employee Directory se pak na WebServices napojuje a stav o uživatelích synchronizuje.

Aplikace je nyní ve fázi betatestování. Už nyní mám na stole spousty nápadů a požadavku na vylepšení. V případě, že se aplikace stane úspěšná a používaná v celé firmě, bude její vývoj pokračovat.

Příklady interaktivních výpisů včetně zdrojových kódů

Interaktivní výpisy jsou jako koncept relativně nová záležitost. Proto snažší implementaci vytvořili vývojáři z Adobe několik pěkných příkladů včetně zdrojových kódů, které je možné stáhnout a použít. Příklady je možné si stáhnout z portálu demo.adobe.com

Příklady jsou připraveny velmi pěkně. Jedná se o výpisy z oblasti bankovnictví, obchodu, energetiky.

Příklad 1 - Faktura za elektřinu 
Ve výpisu z oblasti energetiky je možné vedle získání základních informací o fakturačních údajích využít velmi užitečný kakulátor pro orientační výpočet spoteby zařízení v užívaných v domácnosti. Dále zde má záklazník možnost nahlásit ohrožování elektrického vedení blízkým porostem či bezplatný odvoz nepoužívaných spotřebičů.  


Příklad 2 - Výpis z banky
Další příklad se týka bankovnictví. Zde jsou velmi pěkně realizovány přehledy o probíhající hypotéce včetně možnosti úprav průběhu splácení. Dále jsou zde přehledně zobrazeny transakce včetně možnosti reklamace a konfigurace investičního portfolia.


Příklad 3 - Faktura za zboží 
Poslední příklad ukazuje možnosti použití interaktivního výpisu v prostředí internetového pobchodu.


Jakým způsobem je možné příklady použít a upravit bude pojednávat jeden z příštích článků.

pátek 9. září 2011

Adobe LiveCycle je nyní Adobe Digital Enterprise Platform

Společnost Adobe před několika dny představila produkt Adobe Digital Enterprise Platform jako nástupce původních sofwarových produktů z balíku Adobe LiveCycle.

Nečekejte žádné velké změny - důvodem je evoluce. LiveCycle jako takový zasahoval do stále širší oblasi působení. Z původního nástroje pro workfollow dokumentů (odtud LiveCycle) se stalo komplexní platforma pro Customer Experience včetně technologických postupů a vývojových nástrojů, nad kterou je možné postavit řadu předpřipravených business řešení.
 

Název Adobe Digital Enterprise Platform nyní mnohem více vypovídá o charakteru produktu - tedy přesněji platformě, která je nejen snadno integrovatelná do existující infrastruktury, ale navíc je kladen důraz na jeji rychlé nasazení a použití v podnikovém prostředí bez nutnosti dlouhého a drahého vývoj.

Započala práce na Mainframe Gateway

Během září se zúčastňuji jako sofrawrový architekt a vývojář na realizaci projektu "Mainframe Gateway" pro společnost ČSA.

Cílem je vytvořit integrační platformu pro systémy v prostředí ČSA a systémy typu mainframe, které mají velmi specifické a "těžkopádné" rozhraní. Mezi další funkčnosti aplikace bude využití mechanizmu mezipaměti, logování, administrátorské rozhraní a dalších.
V první fázi projektu půjde o získání údajů o elektronické letence z mainframe SITA podle identifkikačního čísla letenky.

Celý projekt bude postaven na technologii J5EE, jako aplikační server se použije GlassFish v2.

Technologický seminář na téma Interaktivní výpisy a el. formuláře

Ve čtvrtek, 15.9.2011 budu prezentovat na semináři "Interaktivní výpisy a el. formuláře", kde si ukážeme zajímavé způsoby komunikace společnosti se svými zákazníky.

 


Potřebujete lépe a efektivněji komunikovat se svými zákazníky? Pokud ano, jednou z možností jsou interaktivní dokumenty a formuláře, se kterými se můžete seznámit na našem semináři.  Cílem semináře je seznámit Vás s prostředky od společnosti Adobe sloužící k elektronické komunikaci (nejen) s Vašimi zákazníky. Společnost Adobe je celosvětovým lídrem v oblasti uživatelské komunikace s dlouholetou zkušeností, technologickým zázemím a širokým portfoliem produktů i komplexních řešení šitých na míru právě Vašim potřebám.

Pojďme se společně podívat na technologii elektronických formulářů a interaktivních dokumentů, které jsou nejen schopné kompletně nahradit papírové formuláře a dokumenty, ale navíc zvyšují uživatelský komfort, usnadňují sběr dat a poskytují interaktivní obousměrnou komunikaci,  čímž překonávají pomyslnou propast mezi Vámi a Vaším zákazníkem. Výsledkem je pak zvýšení loajality zákazníka, snížení nákladů a vznik dalšího prostoru pro Váš obchod a podnikání. 

Zde si můžete stáhnout registrační formulář.

Srdečně Vás všechny zvu.
David

středa 7. září 2011

Založen blog nejen o technologiích ADEP

Zdravím všechny příznivce Adobe Digital Enterprise Platform, Adobe, Javy a IT oboru vůbec. Na tomto blogu se budou objevovat informace nejen z oblasti IT.